מהו חוק הליווי?

נכון להיום (תקף עד 1.1.2013), בשלושת החודשים הראשונים לאחר הוצאת רישיון הנהיגה מחויב הנהג לנסוע עם מלווה לצידו, מי הוא המלווה?

נחשב כמלווה:

  • מי שמלאו לו עשרים וארבע שנים ובידיו רשיון נהיגה לפחות חמש שנים.
  • מורה לנהיגה, גם אם לא מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב לפחות חמש שנים.
  • מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה לפחות שלוש שנים.
  • אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור.
רשות הרישוי תציין ברישיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי. מי שינהג ללא מלווה, כמתחייב מתקנות התעבורה, רישיונו ייפסל ל-30 יום והוא יקבל הזמנה לדין בבית משפט.


החל מינואר 2013

החל מחודש מינואר 2013 יכנס לתוקפו חוק הליווי החדש ולפיו נהג חדש יוכל להוציא רישיון נהיגה החל מגיל שש עשרה ותשעה חודשים, כאשר יש תקופת ליווי של חצי שנה.

תקופת הליווי מחולקת לשני חלקים ולכן נקרא "רישיון נהיגה מדורג":
  • בשלושת החודשים הראשונים הנהג הצעיר מחויב לנסוע עם מלווה בכל שעות היום.
  • בחלק השני של תקופת הליווי הנהג הצעיר מחויב לנסוע עם מלווה רק בשעות הלילה.
עם תום תקופת הליווי מחויבים הנהג הצעיר והמלווה לחתום על כתב התחייבות בו הם מתחייבים שנערכו לפחות חמישים שעות ליווי.


הגבלות על הנהג הצעיר עד גיל 21


נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו תקופת חובת הליווי האמורה, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.