המלצות לממשלה הבאה

לממשלה החדשה שתקום - כך תטפלו בבטיחות בדרכים:

  • יישמו את המלצות התוכנית הלאומית הרב שנתית לבטיחות בדרכים ואמצו את יעדי התוכנית לשנים הקרובות.
  • אל תקצצו את התקציב - דרישת הקיצוץ האוטומטית מתקציב הרשות הלאומית בכל שנה מחייבת את הרשות להשקיע את כל מרצה במאבק על התקציב – במקום במאבק בתאונות הדרכים.
  • עגנו בחוק תקציב ארוך טווח לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – זו הדרך היחידה להבטיח מאבק אפקטיבי ונחוש בתאונות.
  • יישמו את חוק רשיון הנהיגה המדורג באופן מלא עוד השנה.
  • עודדו מחקר בתחום הבטיחות בדרכים – מחקר אקדמי יעניק למאבק את הכלים והמדדים הנחוצים להצלחתו.
  • השקיעו בתשתיות בטיחותיות, בתיקון מפגעי בטיחות ובתסקירי בטיחות – נקודת תורפה בכביש היא תאונה בפוטנציה.